Ľudia potrebujú údržbu a vylepšovanie rovnako ako stroje. Rekvalifikácia je údržba a vzdelávacie aktivity sú vylepšovanie. Mohli by ste stroj za milión dolárov používať bez akejkoľvek údržby či vylepšovania?

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Ľudia potrebujú údržbu a vylepšovanie rovnako ako stroje. Rekvalifikácia je údržba a vzdelávacie aktivity sú vylepšovanie. Mohli by ste stroj za milión dolárov používať bez akejkoľvek údržby či vylepšovania?

Ľudia potrebujú údržbu a vylepšovanie rovnako ako stroje. Rekvalifikácia je údržba a vzdelávacie aktivity sú vylepšovanie. Mohli by ste stroj za milión dolárov používať bez akejkoľvek údržby či vylepšovania? Samozrejme, že nie! Rovnako je to aj pri ľuďoch. – Cliff Fadiman

Tak ako už citát naznačil, neustále vzdelávanie sa je významným krokom nielen v živote človeka, ale aj v živote podniku. To, že vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prispieva ku konkurencieschopnosti organizácie, je už odborníkom pomerne známe, i keď stále sa nájdu predstavitelia podnikateľských subjektov, ktorí ho chápu skôr ako nákladovú položku. A to je omyl.

Vzdelávanie je investícia a nie náklad.

Investície sú určené pre podniky a organizácie, ktoré očakávajú, že budú na trhu figurovať dlhšiu dobu, teda investície sú prostriedkom pre udržanie sa v pretekoch na dlhé trate.

„Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé, skúste nevedomosť.“ – Derek Bok

Fakt, že úroveň a kvalita vzdelania podmieňuje úspech každého podniku, je jedným z dôvodov, prečo by mali byť zamestnanci vedení k ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu. Tento nepretržitý a cieľavedomý proces rozvoja zamestnancov od najnižších až po vedúce pozície sa odlišuje v rozsahu a forme, a, samozrejme od vyčlenených finančných prostriedkov a plánovania ľudských zdrojov.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov má za cieľ zvyšovať ich kvalifikáciu a potenciál učiť sa zručnosti a vedomosti, ktoré sa vzťahujú na zodpovednosť, kompetencie a pracovnú činnosť realizovanú v súlade s podnikateľským plánom podniku.

Okrem kvalifikácie zamestnancov ponúka vzdelávanie aj iné výhody, ako sú zvýšenie produktivity práce , ako aj atraktivity podniku, zlepšovanie pracovných a medziľudských vzťahov a zanedbateľná nie je ani motivácia zamestnancov. Forma a typ vzdelávania najčastejšie vychádza z interných hodnotení, a v prevažnej väčšine spoločností ide o plánovaný a dlhodobý proces. Medzi formy vzdelávania patria tréningy, školenia, koučovanie, konzultácie, mentoring, stáže v zahraničných firmách, rotácia zamestnancov a podobne.

Ako bolo vyššie spomenuté, vzdelávanie zamestnancov je plánovaný proces a každý plán musí obsahovať ciele, ktoré musia byť merateľné. Preto by v cieľoch školení malo byť jasne a zrozumiteľne popísané, čo by mal byť zamestnanec po absolvovaní daného školenia schopný dosiahnuť.

Po ukončení vzdelávacej aktivity je dôležité vyhodnotiť, či investície, ktoré doň spoločnosť vložila, priniesli alebo prinesú žiadané výsledky. Pre relevantnosť výsledkov sa odporúča tiež venovať pozornosť výsledkom s istým časovým odstupom.

Zanechať Odpoveď