Firemné jazykové vzdelávanie

Rozhodli ste sa motivovať Vašich zamestnancov pomocou benefitov, ktoré budú benefitmi aj pre Vašu spoločnosť? Narastajúcim trendom súčasnosti je schopnosť dorozumievania sa v cudzom jazyku, a preto Agentúra vzdelávania pripravila kurzy, ktoré pomôžu Vašim zamestnancom nadobudnúť jazykové zručnosti efektívne a na profesionálnej úrovni.

Všeobecné jazykové vzdelávanie

Účelom všeobecného jazykového vzdelávania je poskytnutie všeobecných znalostí z cudzieho jazyka, ktoré je možné zúročiť v písomnom i verbálnom styku. Účastníci kurzu rýchlo a efektívne nadobudnú bohatú slovnú zásobu, ktorú využijú nielen v každodennej komunikácii, ale aj v profesionálnom prostredí. Vďaka neustálemu tréningu jazykových zručností sa každý absolvent kurzu zbaví ostýchavosti a získa istotu.

Špecializované jazykové vzdelávanie

Ide väčšinou o kurzy „ušité“ na mieru zákazníka. Najžiadanejším kurzom ŠPV je ekonomická angličtina a prípravy na jazykové skúšky.
Na základe vybraného kurzu môže zamestnávateľ dostávať pravidelné reporty o vzdelávaní svojich zamestnancov, výsledkoch priebežného testovania a tiež pokroky v konverzačnej časti jazyka.

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru a zohľadníme v nej všetky vaše požiadavky.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, vyplňte tento jednoduchý formulár.

CAPTCHA image

Pomáha nám to predchádzať spamu, ďakujeme.