Chránená dielňa

Obsah štatútu

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je /v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/, povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu.
Zaujímavejšou možnosťou pre zamestnávateľa je dostať za tento povinný odvod nejakú službu. Napríklad výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom zadania zákazky chránenej dielni/chránenému pracovisku. Firma/spoločnosť/agentúra/ takto môže poskytnúť svojim zamestnancom profesionálne jazykové vzdelávanie s efektívnou kontrolou napredovania.

Náhradné plnenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal Agentúre vzdelávania štatút Chránenej dielne 10. októbra 2011 a ponúka vám tak možnosť využiť náhradné plnenie zadaním jej zákazky v oblasti

  • jazykového vzdelávania
  • neúradných prekladov rôznych dokumentov, letákov a web stránok
  • tlmočenia

Chránená dielňa vystaví faktúru ihneď po dodaní služby a Potvrdenie o poskytnutí služby na účely preukázania náhradného plnenia najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. /na základe ktorého budete oslobodený od platenia odvodu/