Ponuka kurzov

Udržiavacie

Pre zákazníkov, ktorí už majú isté jazykové znalosti a je potrebné sústrediť sa na uchovanie a rozšírenie týchto znalostí. Ide o dlhodobé (niekoľkoročné) kurzy. Udržiavací kurz je možné kombinovať s certifikačným, ktorý končí certifikačným testovaním. Súčasťou kurzu sú pravidelné konverzačné cvičenia. Udržiavacie kurzy sú najobľúbenejšie a najčastejšie vyhľadávané zákazníkmi.

Certifikačné

Po skončení kurzu sa vykoná verifikačné testovanie dosiahnutej jazykovej úrovne. Po skončení je možné pokračovať ďalším stupňom. (napr. z B1 na B2) Testovanie je možné vykonať interne prostredníctvom medzinárodne uznávaných testov v súlade s Európskym referenčným rámcom alebo externe, kedy zákazník dostane medzinárodný certifikát o dosiahnutom jazykovom vzdelaní. Na konci každého tematického celku (lekcie, kapitoly) sa píšu testy, prostredníctvom ktorých má zamestnávateľ pravidelne aktualizované vedomosti o pokračujúcom vzdelávaní svojich zamestnancov a ich jazykovej úrovni.

Konverzačné

Odporúčané pre úroveň B1 a vyššie. Cieľom je zvýšenie praktickej konverzačnej istoty výberom vhodných jazykových prostriedkov a vyučovacích foriem. Dôraz sa kladie na praktickú stránku jazyka, fonetiku, fonológiu, anglickú frazeológiu a tiež praktické životné situácie v cudzej krajine.

Rýchlokurzy

Vyučovacia prax si vyžiadala aj existenciu krátkych a intenzívnych kurzov pre zamestnancov, ktorí pred pobytom v cudzej krajine potrebujú čo najrýchlejšie oživenie školských a často zabudnutých jazykových vedomostí a ich pretavenie do reálnych potrieb pobytu a života v zahraničí. Tieto kurzy sú prevažne konverzačné s užším zameraním.

Prípravné

Ide o kurzy, ktorých cieľom je získanie certifikátu príslušnej jazykovej úrovne, príprava na štúdium na zahraničnej univerzite (TOEFL, TOEIC test…), prípadne príprava na štátnu jazykovú skúšku… V tomto kurze sa nevyučuje všeobecný jazyk, ale zameriava sa na úspešné zvládnutie požadovanej skúšky.

Odborné

Kurz má špecifické zameranie podľa potrieb zákazníka. (napr. ekonomická angličtina, emailová konverzácia, firemné prezentácie,…

Prihláste sa na akýkoľvek kurz pomocou Online prihlášky z pohodlia domova.

Chcete sa zúčastniť niektorého z našich kurzov? Napíšte nám!

CAPTCHA image

Pomáha nám to predchádzať spamu, ďakujeme.