V niekoľkých po sebe idúcich článkoch skúsime odhaliť podstatu efektívneho štúdia cudzieho jazyka.Veľa sa hovorí o učiteľoch, o metódach ako sa vyučuje a o prostredí kde sa vyučuje. Bohužiaľ, nemôžeme očakávať, že nájdeme najlepšiu metódu alebo najlepšieho učiteľa cudzieho jazyka bez našej snahy. Musíme sa spoliehať len na vlastné sily. Niečo za niečo.

Pri štúdiu cudzích jazykov je dôležitý CIEĽ, ktorý chcete dosiahnuť

V niekoľkých po sebe idúcich článkoch skúsime odhaliť podstatu efektívneho štúdia cudzieho jazyka.Veľa sa hovorí o učiteľoch, o metódach ako sa vyučuje a o prostredí kde sa vyučuje. Bohužiaľ, nemôžeme očakávať, že nájdeme najlepšiu metódu alebo najlepšieho učiteľa cudzieho jazyka bez našej snahy. Musíme sa spoliehať len na vlastné sily. Niečo za niečo.

V niekoľkých po sebe idúcich článkoch skúsime odhaliť podstatu efektívneho štúdia cudzieho jazyka.Veľa sa hovorí o učiteľoch, o metódach ako sa vyučuje a o prostredí kde sa vyučuje. Bohužiaľ, nemôžeme očakávať, že nájdeme najlepšiu metódu alebo najlepšieho učiteľa cudzieho jazyka bez našej snahy. Musíme sa spoliehať len na vlastné sily. Niečo za niečo.

Všetci, ktorí sa dali na štúdium cudzieho jazyka by si mali v prvom rade uvedomiť, aký je ich cieľ, čo chcú štúdiom dosiahnuť. Niekomu stačí, ak sa vie zorientovať vo svojom odbore, iný chce byť pohotový pri cestách do zahraničia, ďalší sa chce uživiť ako tlmočník alebo prekladateľ. Aj keď ich ciele sú diametrálne odlišné, všetci sa chcú naučiť čítať, písať, hovoriť a porozumieť v cudzom jazyku. Spoločné pre všetkých je zvládnutie základov – kmeňa stromu, ktorý sa potom vetví a každý má možnosť zvoliť si svoj cieľ – svoju cestu na vrchol stromu.

Cieľ je to najdôležitejšie, čo si musíme stanoviť na začiatku štúdia cudzieho jazyka.Napr.: Na úvodnú hodinu angličtiny pre začiatočníkov prišiel aj anglický lektor (native speaker) z Veľkej Británie. V rámci diskusie sa opýtal jedného zo žiakov, čo by chcel dosiahnuť po roku štúdia anglického jazyka. „Chcel by som po roku dobre rozumieť správam CNN“. Lektor mu na to odpovedal: „To by som chcel vedieť tiež.“Rozumieť správam je veľmi náročný cieľ. Anglicky hovoriaci hlásateľ hovorí pomerne rýchlo, nič nezopakuje ani nepovie inými slovami. Pokiaľ našinec hovorí cudzou rečou, pre svoju myšlienku nájde desať rôznych slovných vyjadrení a vo svojom prejave použije tie, na ktoré mu stačí slovná zásoba. Môže nad vecou porozmýšľať, požiadať o pomoc poslucháča a pod. Pri písaní môže dokonca použiť slovník.Základné pravidlá, ktoré nám môžu pomôcť zorientovať sa, kde sa nachádzame pri dosahovaní nášho cieľa – náš pohľad z koruny stromu na našu úroveň znalosti cudzieho jazyka:

 • a) Začnete hovoriť (koľko je hodín, koľko to stojí, ako sa ide tam a tam.., už ste dosiahli prvú vetvu od kmeňa stromu)
 • b) Dohovoríte sa za seba a za svoju rodinu v cudzom prostredí, kde nepoznajú váš jazyk (aj s pomocou posunkov zohnať nocľah, dopravu, bezpečie…
 • c) Začnete čítať jednoduché cudzojazyčné texty (často sa objavujú aj v dvojjazyčnej verzii – cudzí a slovenský/český jazyk ako rozprávky, poviedky….)
 • d) Zvládnete čítanie odborného textu bez väčších problémov
 • e) Viete viesť základný obchodný rozhovor s cudzincom (kto som, čo viem, čo chcem….)
 • f) Zvládnete funkciu sprievodcu cestovnej kancelárie (občas sa aj pohádať v cudzom jazyku v situácii, kde môže ísť o peniaze, zdravie alebo spokojnosť viacerých ľudí)
 • g) Dokážete predniesť odbornú prednášku vo svojom odbore a bez vážnych problémov reagovať na otázky v rámci diskusie
 • h) Prakticky, slovo od slova rozumiete cudzojazyčnej televízii
 • i) Zvládnete úlohu vládneho tlmočníka alebo úradného prekladateľa (zdá sa, že ste na vrchole stromu).

Skutočné ciele, ktoré si však niektorí študenti stanovujú môžu byť od štyroch základných schopností (pripomínam – čítať, písať, hovoriť a rozumieť) veľmi odlišné, napr.:

 • Chodiť do kurzu, pretože tam chodí aj moja kamarátka
 • Zahnať nudu
 • Len tak niečo robiť aj keď vo výraznejší úspech neverím
 • V spoločnosti sa pochváliť, že chodím „na ten a ten jazyk“ a občas sa blysknúť cudzojazyčnou frázou…

Možno sú tieto ciele menej vznešené, ale ľudia na ne majú právo. Navyše, ak by nebolo veľa „opakovaných začiatočníkov“ alebo keby 9 z 10 ľudí neskončili cudzojazyčné štúdium na oveľa nižšej úrovni ako si na začiatku predsavzali, učitelia jazykov by pomaly nemali koho učiť.Nabudúce si povieme niečo o oporných bodoch cudzojazyčného štúdia..

Zanechať Odpoveď