References

Our business card is satisfied clients who like to come back to us.

ATC Solution, s.r.o. Bratislava
AUTOEXPERT, s.r.o. Bratislava
Bayer, s.r.o., Bratislava
COR&FJA, s.r.o., Bratislava
EKOHOLD, s.r.o., Bratislava
GEO Hanišberg, s.r.o., Krupina
GFK, s.r.o., Bratislava
Grandi Vini, s.r.o., Bratislava
Group STAR, s.r.o.,Bratislava
HRG Slovakia, s.r.o., Bratislava
InterWay, s. r. o.
JohnsonControlsInternational, s.r.o., Bratislava
Marko – marketingová komunikácia, s.r.o., Bratislava
OREO, s.r.o., Bratislava
Penag, s.r.o.
Pružinec – Atyp, s.r.o., Bratislava
Salai, s.r.o., Bratislava
SI Medical, s.r.o., Bratislava
SKANSKA, a.s., Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
SunSet Blvd. s.r.o., Bratislava
Termostav Bratislava, s.r.o.,Bratislava
Topgeo SK, s.r.o., Bratislava
UniCore, s.r.o.,Bratislava
Visit Slovakia, s.r.o., Bratislava
Via sapienza, s.r.o.Volkwagen, a.s.,Bratislava
Volkswagen Slovania, a.s.

They wrote about us

Vďaka hodinám angličtiny, ktorú máme s p. Mosesom z Agentúry vzdelávania sa cítim pri komunikácii s klientom oveľa komfortnejšie. Nemusím si tak dávať pozor na formálnu stránku a môžem sa sústrediť viac na predmet diskusie. Komunikácia je viac zábavou, či hrou než otázkou stresu.

Štefan (InterWay)

V Agentúre vzdelávania mám dvakrát do týždňa konverzačné hodiny angličtiny. Zlepšila sa moja pohotovosť pri odpovediach, rozumiem aj náročnejším diskusiám…. Za ďalšiu výhodu považujem možnosť každé tri mesiace striedať vyučujúceho a tým vnímať rôzne dialekty a výslovnosti. To mi veľmi pomáha pri komunikácii na zahraničných pracovných cestách, kde stretávam ľudí z rôznych krajín a kontinentov.

Igor Horáček (AUTO EXPERT)